Veel bestaande webshops laten organische groei liggen. Dit komt voornamelijk doordat er geen focus is. Een webshop verzamelt zo veel data dat je als online marketeer makkelijk kan optimaliseren, zo ook voor deze webshop in interieur artikelen. Hier zijn we van 4.200 naar 12.970 gebruikers gegaan in 7 maanden tijd, een groei van 308%

Wat was de situatie

 • De webshop had duizenden technische fouten.
 • De webshop had last van canonical problemen.
 • De webshop had last van "duplicate content"
 • En het belangrijkste: Er was geen proces bij het uploaden van nieuwe producten

Hoe hebben deze enorme groei behaald?

 • De eerste stap was het creëren van een proces, elke nieuwe pagina die online kwam volgde dit proces en voldeed aan de opgestelde eisen.
 • Alle technische problemen zijn in de eerste maand opgelost. Dit lag vooral aan de code van de webshop en was relatief simpel op te lossen.
 • Het crawlbudget geoptimaliseerd door:
  • 3xx fouten te verwijderen
  • 4xx fouten te verwijderen
  • Robot.txt optimaliseren, zo werkte de webshop te veel met parameters. Deze hoeven niet allemaal gecrawlt te worden.
  • Overbodige pagina's hebben wij verwijder.
 • Een nieuwe opbouw van alle categorieën gerealiseerd. Hier laten webshops veel liggen. Het is vaak voordelig om extra "sub" categorieën aan te maken om zo long-tail verkeer te targeten.
 • De interne linkstructuur logisch ingedeeld en regels opgesteld. De belangrijkste regel: De hoofdcategorieën hebben zo genoemde "hoofd"  anchors. Deze mag je niet gebruiken als je naar andere pagina's linkt. 
 • FAQ's en extra product informatie toegevoegd.
 • Nog veel meer, een uitgebreide case study volgt nog.
Klant

Interieur branche

Afgerond op

Jan 2022

Doel

Extra verkeer